nemek korcsoportok iskolai végzettség régiók ágazatok
 

1. munkaidő

Mutatók

A teljes és részmunkaidős alkalmazás számításakor a teljes és a részmunkaidőben dolgozókat aszerint különböztetjük meg, hogy a tarifa-besorolás szerint teljes vagy részmunkaidős-e az alkalmazásuk. A táblázatok az alábbi adatokat tartalmazzák:

1.1 A tarifa-besorolás szerint teljes munkaidőben alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes foglalkoztatotthoz képest nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
1.2 A tarifa-besorolás szerint részmunkaidőben alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes foglalkoztatotthoz képest nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint

Időszak: 2003-2010

Fogalom

A részmunkaidős foglalkoztatás a szokásosnál rövidebb idejű munkavégzést jelent. A magyarországi szokásos munkaidő heti 40 óra, az ennél rövidebb heti munkaidőben dolgozókat szokás részmunkaidőben foglalkoztatottnak tekinteni. Vannak azonban olyan munkakörök, melyekben a dolgozót munkaidő-kedvezmény illeti meg, így szokásosan heti 40 óránál kevesebbet dolgozók is lehetnek teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Az adatbázisban a tarifafelmérés besorolása alapján tekintettük teljes munkaidőben illetve részmunkaidőben dolgozónak az alkalmazottakat.

Háttér

A szokásos heti munkaidő Magyarországon 40 óra, az ennél rövidebb idejű foglalkoztatottak mintegy fele 30-39 órát dolgozik, és ez az arány nemek szerint és időben is nagyon stabil. Amennyiben az OECD összehasonlító statisztikájában használt 30 órás küszöbértéket vennénk alapul, lényegesen alacsonyabb lenne a kimutatott részidős foglalkoztatás.

Az adatbázisban bemutatott hazai adatokkal a nemzetközi adatforrások csak részben hasonlíthatóak össze. Az OECD a teljes és részmunkaidős foglalkoztatottakra vonatkozóan kétféle statisztikát használ: az egyes országokra összehasonlító közös definíciót (OECD FTPT employment common definition), eszerint a 30 óránál rövidebb szokásos heti munkaidőben dolgozókat tekintik részmunkaidősöknek és az egyes országok saját definícióit is használják (OECD FTPT employment national definition). A nemzetközi összehasonlításokban többnyire a munkaidő alapján definiálják a teljes illetve részmunkaidős foglalkoztatást. Ilyen összehasonlítás olvasható a kutatási zárójelentésben a 23-28. oldalon.