nemek korcsoportok iskolai végzettség régiók ágazatok
 

A bértarifa-felmérésből származó adatok jellemzői

Időszak: 2003-2010

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bértarifa-felmérésének adataiból a 2003-2010 közötti időszakra vonatkozóan közlünk idősorokat. A felvétel ebben az időszakben a 4 főnél nagyobb vállalkozásoknál, a nonprofit szervezetekben és a költségvetésben dolgozó alkalmazottakra vonatkoznak. A nem alkalmazásban álló foglalkoztatottakról (önfoglalkoztatók, alkalmi munkások stb.) ez az adatforrás egyáltalán nem tartalmaz adatokat. A felmérés a vonatkozási év májusában alkalmazásban állókra terjed ki.

A felvétel keretében a munkaadóktól gyűjtenek adatokat alkalmazottaik személyes és foglalkoztatási jellemzőiről valamint juttatásairól. Az adatokat a munkaadók egyénenként rögzítik (természetesen névtelenül). A költségvetési szektorban a felvétel az összes intézményre kiterjed, és az intézmények az alkalmazottak véletlen mintájáról szolgáltatnak információt. A vállalati szektorban a felvétel mintája különböző a kisebb és nagyobb vállalkozásoknál. Az 5-20 főt foglalkoztató vállalkozások közül mintát vesznek, és a mintába került vállalkozások valamennyi alkalmazottjáról adatot gyűjtenek . Minden 21-49 főt foglalkoztató vállalatot megfigyelnek, és e méretkategóriában az összes alkalmazottról gyűjtenek adatot. A 50 fős vagy nagyobb létszámú vállaltok is mind a mintába kerülnek, de nem minden alkalmazottról szolgáltatnak adatot, csak egy vállalton belül véletlenül kiválasztott mintáról.

Az egyénekhez súlyokat rendelnek, melyek azt mutatják meg, hogy egy adott vállalatnál alkalmazásban álló személy hány hozzá hasonló, ugyanazon vállalatnál dolgozó embert reprezentál. Ezt a súlyt a beérkezett egyéni megfigyelések száma és a munkáltatók tényleges állományi létszám hányadosaként számítják ki. Az adatbázisunkban közöl becsült létszámadatokat e súlyok alkalmazásával számítottuk ki.

A bértarifa-felmérésből származó adatok tehát közvetlenül nem hasonlíthatók össze a munkaerő-felmérésből származókkal: csak az alkalmazottakra vonatkoznak, és közülük is csak a legalább 4 főt foglalkoztató vállalatoknál dolgozókra. Ezen felül eltér a két felmérés vonatkozási időszaka (a munkaerő-felmérés éves mutatói negyedévente egy-egy vonatkozási hét mutatóinak átlagát jelentik, a tarifafelmérés az adott év májusára vonatkozik), és mások az alkalmazott definíciók is.