nemek korcsoportok iskolai végzettség régiók ágazatok
 

5. Különböző atipikus munkák előfordulása

Mutatók

Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy a különböző atipikusnak tekinthető munkafajták milyen gyakran fordulnak elő külön-külön és együttesen, és az együttes előfordulásokra milyen kombinációk a jellemzőek. Az alkalmazottak és az önállóak adatait külön-külön közöljük, mert a két csoportban eltér a lehetséges atipikus munkavégzési formák köre (az önfoglalkoztatóknál nem értelmezhető a munkaszerződés időtartama).

5.1 Alkalmazottak
Az egyes atipikus munkafajtákat halmozottan végzők létszámát és arányát mutatják a táblázatok az alkalmazottak körében. Az egyes táblázatokban először azok létszáma és aránya jelenik meg, akik csak egy atipikus munkát végeznek (részmunkaidőben, határozott időre szóló munkaszerződéssel, illetve otthon vagy/és távmunkában dolgozó alkalmazottak), majd azok az alkalmazottak, akik kétféle atipikus munkát is végeznek (részmunkaidőben és határozott időre szóló szerződéssel alkalmazottak, részmunkaidőben és otthon és/vagy távmunkában alkalmazottak, illetve határozott idejű szerződéssel és otthon és/vagy távmunkában dolgozó alkalmazottak). Végül azok is megjelennek a táblázatokban, akik egyszerre mindhárom atipikus munkafajtában érintettek. A táblázatok az alábbi adatokat tartalmazzák:

5.1.1 Az atipikus munkák közül csak részmunkaidőben dolgozó alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazotthoz képest nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.1.2 Az atipikus munkák közül csak határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.1.3 Az atipikus munkák közül csak otthon vagy távmunkában dolgozó alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.1.4 Az atipikus munkák közül részmunkaidőben és határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.1.5 Az atipikus munkák közül részmunkaidőben és otthon vagy távmunkában dolgozó alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.1.6 Az atipikus munkák közül határozott idejű munkaszerződéssel otthon vagy távmunkában dolgozó alkalmazottak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.1.7 Az atipikus munkák mindegyikében: részmunkaidőben, határozott idejű munkaszerződéssel otthon vagy távmunkában dolgozó alkalmazottak létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint

5.2 Önállóak
Az önfoglalkoztatók körében az egyes atipikus munkafajtákat végzők létszámát és arányát mutatják a táblázatok. Az egyes táblázatokban először azok létszáma és aránya jelenik meg, akik önfoglalkoztatóként csak egy további atipikus munkát végeznek (részmunkaidőben dolgozó önfoglalkoztató, otthon és/vagy távmunkában dolgozó önfoglalkoztató), majd azok az önfoglalkoztatók is megjelennek, akik kétféle további atipikusmunkát is végeznek (részmunkaidőben és otthon és/vagy távmunkában dolgozó önfoglalkoztatók). A táblázatok az alábbi adatokat tartalmazzák:

5.2.1 Az atipikus munkák közül részmunkaidőben dolgozó önállóak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.2.2 Az atipikus munkák közül otthon vagy távmunkában dolgozó önállóak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
5.2.3 A z atipikus munkák mindegyikében: részmunkaidőben és otthon vagy távmunkában dolgozó önállóak becsült létszáma és aránya az összes alkalmazott között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint

Időszak: 2000-2011

Fogalom

A különböző atipikus munkafajták végzése sokszor együtt jár, ezekben az esetekben halmozottan atipikus munkákról, halmozottan atipikus foglalkoztatásról beszélhetünk. A halmozódások eltérőek az alkalmazottak és az önfoglalkoztatók esetében, utóbbiak önmaguk is atipikus munkaviszonyban dolgozók. Ezért szükséges külön vizsgálni a halmozottan atipikus munkát végző alkalmazottakat és a halmozottan atipikus munkát végző önfoglalkoztatókat.

Háttér

A foglalkoztatottak kicsit több mint egynegyede végez valamilyen atipikusnak tekintett munkát: önfoglalkoztató, részmunkaidős, határozott idős szerződéssel alkalmazott, vagy otthon és/vagy távmunkásként dolgozik. Az atipikus munkák egy része abból adódik, hogy a dolgozók egy része önfoglalkoztatóként dolgozik, ami foglalkozási viszony, és bár atipikus munkaviszony, mégis célszerű különválasztani. Az atipikus munkák vizsgálata során külön adatokat közöl az adatbázis az alkalmazottakat és az önfoglalkoztatókat jellemző halmozottan atipikus foglalkoztatásról. . Az önfoglalkoztatók nélkül vizsgálva az atipikus munkát végzőket (részmunkaidőben dolgozók, a határozott idős szerződéssel alkalmazottak, az otthon és/vagy távmunkában dolgozók) arányát a foglalkoztatottak között, szerényebb, 20% alatti az atipikus foglalkoztatottak aránya. (Lásd kutatási zárójelentés, 137. oldal.) A halmozottan atipikus formákat vizsgálják nemzetközi összehasonlításokra alkalmas adatforrások is. Az Eurostat LFS adatbázis alapján a határozott munkaidőre szóló szerződéssel dolgozók és a részmunkaidőben foglalkoztatottak adati hasonlíthatóak össze, a hazai adatforrások bőségesebbek.