nemek korcsoportok iskolai végzettség régiók ágazatok
 

2. Munkaidő

Mutatók

2.1. Teljes időben és részmunkaidőben dolgozók
A teljes és részmunkaidős foglalkoztatás számításakor a teljes és a részmunkaidőben dolgozókat aszerint különböztetjük meg, hogy a válaszadók önbesorolás szerint teljes vagy részmunkaidősnek értékelték-e a foglalkoztatásukat. A táblázatok az alábbi adatokat tartalmazzák:

2.1.1 Az önbesorolás szerint teljes munkaidőben dolgozók becsült létszáma és aránya az összes foglalkoztatotthoz képest nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint
2.1.2 Az önbesorolás szerint részmunkaidőben dolgozók becsült létszáma és aránya az összes foglalkoztatotthoz képest nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint

2.2. A részmunkaidőben dolgozók a részidős munkavégzés oka szerint
A részmunkaidőben dolgozók négy lehetséges választ adhattak arra, mi a részidős foglalkoztatásuk oka: nem talál teljes munkaidős munkát, nem kíván teljes munkaidőben dolgozni, egészségi ok miatt és ettől eltérő egyéb ok miatt dolgozik részidőben. A részidős foglalkoztatás egy-egy lehetséges okát megjelölők létszámát és az okok szerinti megoszlását a négy lehetséges ok szerint mutatják be a táblázatok. Az arányszámok az egyes válaszokat megjelölők százalékos arányát mutatják a kérdésre válaszolók létszámához viszonyítva. A táblázatok az alábbi adatokat tartalmazzák:

2.2.1 A részmunkaidős foglalkoztatottak becsült létszáma és arányuk a részidős foglalkoztatottak között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint, akik esetében a részidős munkavégzés oka: nem talál teljes idős munkát
2.2.2 A részmunkaidős foglalkoztatottak becsült létszáma és arányuk a részidős foglalkoztatottak között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint, akik esetében részidős munkavégzés oka: nem kíván teljes időben dolgozni
2.2.3 A részmunkaidős foglalkoztatottak becsült létszáma és arányuk a részidős foglalkoztatottak között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint, akik esetében részidős munkavégzés oka: egészségi ok
2.2.4 A részmunkaidős foglalkoztatottak becsült létszáma és arányuk a részidős foglalkoztatottak között nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, ágazat jellemzők szerint, akik esetében részidős munkavégzés oka: egyéb ok

Időszak: 2000-2011

Fogalom

A részmunkaidős foglalkoztatás a szokásosnál rövidebb idejű munkavégzést jelent. A magyarországi szokásos munkaidő heti 40 óra, az ennél rövidebb heti munkaidőben dolgozókat szokás részmunkaidőben foglalkoztatottnak tekinteni. Vannak azonban olyan munkakörök, melyekben a dolgozót munkaidő-kedvezmény illeti meg, így szokásosan heti 40 óránál kevesebbet dolgozók is lehetnek teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Ezért önmagában a heti szokásos munkaidő alapján nem lehet a részidőben dolgozókat azonosítani. Rendelkezésre áll azonban információ arról is, hogy a munkaidő hosszától függetlenül a foglalkoztatottak – önbevallás alapján – teljes vagy részidős foglalkoztatottak-e. Az adatbázisban azokat tekintettük részmunkaidőben dolgozóknak, akik önbevallás szerint magukat annak tartották. A részidőben dolgozók között megkülönböztethetők, akik a saját elhatározásukból dolgoznak részmunkaidőben, és akik inkább teljes időben dolgoznának, de nem találnak ilyen munkát. Az adatbázisban ezeken kívül a részmunkaidő okaként szerepel az egészségi ok is, és vannak olyan válaszadók, akik egyéb okot jelöltek meg.

Háttér

A szokásos heti munkaidő Magyarországon 40 óra, az ennél rövidebb idejű foglalkoztatottak mintegy fele 30-39 órát dolgozik, és ez az arány nemek szerint és időben is nagyon stabil. Amennyiben az OECD összehasonlító statisztikájában használt 30 órás küszöbértéket vennénk alapul, lényegesen alacsonyabb lenne a kimutatott részidős foglalkoztatás.

Az adatbázisban bemutatott hazai adatokkal a nemzetközi adatforrások csak részben hasonlíthatóak össze. Az OECD a teljes és részmunkaidős foglalkoztatottakra vonatkozóan kétféle statisztikát használ: az egyes országokra összehasonlító közös definíciót (OECD FTPT employment common definition), eszerint a 30 óránál rövidebb szokásos heti munkaidőben dolgozókat tekintik részmunkaidősöknek és az egyes országok saját definícióit is használják (OECD FTPT employment national definition). A nemzetközi összehasonlításokban többnyire a munkaidő alapján definiálják a teljes illetve részmunkaidős foglalkoztatást. Ilyen összehasonlítás olvasható a kutatási zárójelentésben a 23-28. oldalon.