nemek korcsoportok iskolai végzettség régiók ágazatok
 

A munkaerő-felmérésből származó adatok jellemzői

Időszak: 1993-2011

A tipikus és az atipikus foglalkoztatás egyes formáira a teljes időszaknál rövidebb időre – többségében a 2000-2011közötti időszakra – állnak rendelkezésre adatok, erről az egyes táblázatoknál található pontos információ

A munkaerő-felmérés keretében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) negyedévente végez reprezentatív lakossági felmérést a magyarországi népesség munkaerő-piaci helyzetéről. A magyarországi munkaerő-felmérésbe 1992 és 1997 között negyedévente 23-26 ezer háztartást vontak be. 1998-tól a mintát kibővítették, ettől kezdve egy-egy negyedévben több mint 30 ezer háztartás kerül a mintába. 2008-tól kissé csökkent az elemszám, és azóta mintegy 29 ezer háztartás szerepel a mintában. A gazdasági aktivitásról a háztartások 15-74 éves tagjait kérdezik meg, 1992-1997 között negyedévente 48-55 ezer, 1998-2007 között negyedévente 65-70 ezer embert, 2008-tól pedig 56-57 ezer embert.

A munkaerő-felmérés mintája alapján a KSH súlyok alkalmazásával készít becsléseket egyes csoportok tényleges létszámáról. (E súlyok a sokaság egyes csoportjaira jellemző mintavételi arány reciprokával egyenlők, ezen felül korrigálják a válaszadási arányok eltéréséből adódó torzításokat is). Az adatbázisban közölt népességszámok az így kapott létszámbecsléseket jelentik. Természetesen ezek nem pontosak, a mintavételi hiba miatt eltérhetnek a tényleges létszámoktól. A felmérés negyedéves hullámaiból származó létszámadatokból és arányszámokból éves átlagokat számítottunk, ezeket közöljük a táblázatokban.

A bemutatott adatok a foglalkoztatottakra vonatkoznak. A munkaerő-felmérés definíciója szerint mindazok foglalkoztatottnak számítanak, akik a kérdezést megelőző un. vonatkozási héten akár egy órányi fizetett munkát végeztek – beleértve a saját vállalkozásban önfoglalkoztatóként végzett munkát is –, vagy volt olyan fizetett munkájuk, amelytől a héten átmenetileg távol voltak (pl. szabadságon, betegállományban stb.).