Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése

TÁMOP - 2.3.2-09/1 kiemelt projekt

A projekt célja, hogy felelősséggel kísérelje meg a jövőbelátást, és az így megszerzett információt közvetítse a munkaerőpiac szereplői és befolyásolói számára, az álláskeresőktől kezdve a foglalkoztatás- és oktatáspolitikát alakító szakemberekig. A projekt keretében munkaerőpiaci szempontból releváns, előrejelzések készítésére alkalmas rendszer (modellkeret és adatbank), valamint az előrejelzési eredményekből építkező információs hálózat kialakítására kerül sor. Az előrejelzések készítése során figyelembe vesszük a magyar gazdaság múltbeli fejlődéséből kiolvasható trendeket és várakozásokat, de legalább ugyanekkora figyelmet fordítunk a fejlődési pályák megtörését valószínűsítő tényezőkre.

A projekt a munkaerőpiaci kereslet és a kínálat részletekbe menő vizsgálatával és egybevetésével, továbbá az elhelyezkedés esélymutatóinak bemutatásával segíti azokat az intézményeket, amelyek célja a munkaerőigények felmérése és közvetítése, valamint az álláskeresők elhelyezkedésének támogatása. A kutatási program keretében létrejövő munkaerőpiaci előrejelzés és az erre épülő szolgáltatás a munkaerőpiaci kereslet és kínálat közötti összhang kialakítását szolgálja. Ezáltal segíti a pályaválasztók, illetve a pályamódosítók előrelátását, a munkaerőpiac által igényelt képzettségek feltárásával irányt ad az oktatásnak, és pontosítja a vállalkozók munkakeresleti várakozásait.

A TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 kiemelt projekt finanszírozása az Európai Szociális Alapból, Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik; a támogatás összege 957.744.007 Ft.

Tovább a kutatási program általános ismertetőjére >>>

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A kutatás az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 kiemelt projekt (amely az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg) Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című program keretében készült.